Skillnaden mellan psykolog, psykiater och psykoterapeut?

Begreppen psykolog, psykiater och psykoterapeut kan vara förvirrande för den som söker vård. De olika titlarna beror på vilken utbildning de har inom psykologi och till viss del vilken grundutbildning de har i tillägg.

Samtalsterapi


Psykolog

Benämningen psykolog är en skyddad titel enligt svensk lagstiftning och innebär att personen har en godkänd utbildning samt praktisk träning. En psykolog har fem års högskoleutbildning och ett års praktisk tjänstgöring och får därefter en legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Under utbildningen får psykologen kunskap om vardagens psykologi och även psykiska störningar men arbetar inte med läkemedelsbehandling.

För att försäkra dig om att din psykolog här legitimerad kan du kontakta Socialstyrelsen. Om du känner att du blivit felbehandlad av en psykolog kan det anmälas till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

Psykiater

Alla blivande läkare läser en kortare grundkurs inom psykiatri (psykiska störningar) men de läkare som väljer att specialisera sig inom psykiatri blir psykiater. En psykiater är alltså en läkare och arbetar framförallt med läkemedelsbehandling men även psykoterapi.

Psykoterapeut

Psykoterapeuter har läst en påbyggnadsutbildning inom psykoterapi (90 extra högskolepoäng på halvtid samtidigt som man är yrkesverksam). Både psykologer och psykiater kan läsa denna påbyggnadsutbildning men även andra professioner inom vården kan läsa vidare till psykoterapeut. Ofta anger psykoterapeuter vad deras grundutbildning är eftersom det kan variera.

Läs mer om skillnaden mellan en psykoterapeut och en samtalsterapeut.