Samtalsterapi

Samtalsterapeuter bedriver olika terapiformer beroende på vilken utbildning de har gått. Det är viktigt att tänka på att det finns många terapiformer som samtalsterapeuter använder sig av som inte baseras på forskning.


Samtalsterapi i olika former

Samtalsterapeuter bedriver exempelvis samtalsterapi ges med inriktning KBT, bildterapi, schematerapi, psykosyntes, andningsterapi eller regressionsterapi. Men det finns många fler varianter.

Psykosyntes

En nutidspsykologi med praktiska inslag som fokuserar på den friska människan. Centrala begrepp är viljan, livsattityd, potential och eget ansvar.

Bildterapi

En terapiform där målandet/ritandet av en bild används som kommunikation. En bild kan ge mer uttryck än vad språket kan göra.

Andningsterapi

En terapiform som går ut på att kontrollera andningen och få oss att andas längre ner i kroppen. Detta på grund av att vissa personer håller andningen högt upp i kroppen när de mår dåligt och för att slippa känna sina känslor. Utövarna av andningsterapi säger att detta ska öppna upp och ge avslappning.

KBT

Kognitiv beteendeterapi. Psykologiform som fokuserar på tankar, känslor och beteende. Exempelvis hur man skulle kunna tänka annorlunda, och därmed få annorlunda känslor och beteende.

ACT

Acceptance and Commitment Therapy (ATC) är en vidareutveckling av KBT. Psykologiformen fokuserar på att få nya insikter som förändrar beteendemönster.

Mindfulness

En terapiform som fokuserar på att leva i nuet och bli uppmärksam på verkligheten. Lära sig släppa taget om tankar och känslor och bara vara.

Schematerapi

En terapiform som går ut på att förstå sina vanor, beteenden och banor man alltid har haft och sedan arbeta för att förändra dessa.

Regressionsterapi

Är en terapiform som för dig tillbaka i livet genom trans. Detta för att återuppleva tidigare minnen, i detta liv eller i ett tidigare liv.