Fakta

Samtalsterapeut, psykoterapeut eller coach?

Det finns många olika samtalsterapeuter, därför kan det vara svårt att hitta och välja rätt. Det är viktigt att du också är uppmärksam på om personen har rätt utbildning och om det verkligen är en samtalsterapeut och inte en psykoterapeut du behöver.

Skillnaden mellan psykolog, psykiater och psykoterapeut?

Begreppen psykolog, psykiater och psykoterapeut kan vara förvirrande för den som söker vård. De olika titlarna beror på vilken utbildning de har inom psykologi och till viss del vilken grundutbildning de har i tillägg.

Parterapi

Rädda ditt förhållande – hitta tillbaka till varandra igen

Samtalsterapi

Olika former av samtalsterapi så som bildterapi och psykosyntes

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av terapi som bygger på att beteenden och reaktioner vid till exempel ångest är inlärda och därmed går att lära om. En utveckling av KBT är DBT som används för personer med självskadebeteende.

Psykoanalys och psykodynamisk terapi

Psykoanalys är en behandlingsform som kännetecknas och många känner igen genom att patienten ligger i en soffa utan ögonkontakt med behandlaren och utforskare sin barndom och undanträngda minnen för att bättre förstå sitt beteende i vuxen ålder. Psykodynamisk terapi är en vidareutveckling baserad på psykoanalys.

Gruppterapi

Under gruppterapi får flera patienter tala med varandra och en behandlare om en gemensam problematik. Konstruktiva samtal om hur man hanterar sin livssituation kan ge en känsla av trygghet och igenkänning.

Vad är mindfulness?

Mindfulness är en meditationsteknik som blivit mer och mer populär de senaste åren. Mindfulnessträning handlar om att stanna upp och vara mer närvarande i stunden och används till exempel för att dämpa ångest, oro och nedstämdhet.