Mindfulness

Mindfulness är en meditationsteknik som blivit mer och mer populär de senaste åren. Mindfulnessträning handlar om att stanna upp och vara mer närvarande i stunden och används till exempel för att dämpa ångest, oro och nedstämdhet.


Vad är mindfulness?

Mindfulness är en meditationsteknik som bygger på att hjärnan har svårt att skilja på vad som är verklighet och vad som bara är tankar. Det betyder att negativa tankar, även om de inte är sanna, har en faktisk påverkan på det vardagliga livet.

Genom att stanna upp och vara mer uppmärksam i nuet, försöka identifiera tankar och känslor i stunden, gör det lättare att identifiera tankemönster som påverkar dig negativt och gå vidare från dem.

Vad används mindfulness till?

Inom sjukvården används mindfulness för bland annat:
  • Ångest
  • Oro
  • Depression
  • Nedstämdhet
  • Smärta
  • Sömnproblem

Mindfulness börjar också utvecklas som komplement i behandling av till exempel ätstörningar, drogberoende eller psykiska komponenter i till exempel cancersjukdomar. Forskning pågår för att ta reda på exakt vilken effekt mindfulness har på kroppen och hjärnan samt hur detta sker. Ännu finns inga vetenskapliga studier som tydligt beskriver effekten.

Hur utövar man mindfulness?

Du kan få hjälp av en mindfulnessinstruktör för att ta dig igenom mindfulnessövningar eller arbeta själv med till exempel övningar på nätet.

Mindfulnessövningar kan vara rena meditationsövningar i sittande position eller som del av din vardag, till exempel när du lagar mat eller lyssnar på musik.

Övningarna handlar generellt om att stanna upp och uppmärksamma vad som sker i din omgivning och i ditt inre. Mindfulness kan vara svårt på så sätt att du behöver möta negativa tankar som du i vardagen kanske motar bort samt att det i vardagens stress kan vara svårt att ge sig själv tid att ta en paus och möta tankar en och en, koncentrerat och metodiskt.