Psykoanalys och psykodynamisk terapi

Psykoanalys är en behandlingsform som kännetecknas och många känner igen genom att patienten ligger i en soffa utan ögonkontakt med behandlaren och utforskare sin barndom och undanträngda minnen för att bättre förstå sitt beteende i vuxen ålder. Psykodynamisk terapi är en vidareutveckling baserad på psykoanalys.


Psykoanalys

Psykoanalys är en behandlingsform som innebär en djupgående analys av en persons psyke och personlighet. Läkaren Sigmund Freud brukar man kalla psykoanalysens fader. Enligt honom formas vi av tidiga relationer och lösningar på inre konflikter. Dessa konflikter kan röra till exempel önskningar, behov, drifter samt förväntningar och beroende av andras acceptans.

Inre konflikter och trauman som är smärtsamma kan också trängas undan i det omedvetna men påverkar fortfarande våra relationer och mänskliga tankar, känslor och handlingar i vuxen ålder. Allt detta analyseras på djupet i psykoanalys.

Oftast är det legitimerade läkare (en psykiater) som utför behandlingen. Under en session får patienten oftast ligga i en soffa, bortvänd från behandlaren som tar en mindre aktiv roll. Målet är att patienten ska komma till självinsikt om bland anat det omedvetna. Samtalen kan innefatta fria associationer och låter patienten tala om tankar, känslor, fantasier och drömmar medan behandlaren ger råd.

Psykoanalys är en långsiktig behandlingsform och även intensiv. Oftast träffas patient och behandlare flera gånger i veckan under flera år. Det betyder att det krävs en hög motivation från patientens sida att orka fortsätta även om man inte märker framsteg direkt.

Psykodynamisk terapi, PDT

PDT har sitt ursprung i psykoanalys men kanske kan ses som mindre intensiv. Patient och behandlare träffas mer sällan, kanske en gång i veckan, och behandlaren har en mer aktiv roll.

Patientens livshistoria och uppväxt spelar står fortfarande i fokus för att reda ut grunden till psykiska symptom och tolka livssituationen idag.

Psykodynamisk terapi kan pågå antingen under en kortare period eller vara en mer långvarig behandling.