Parterapi

Många par kan behöva hjälp från någon utomstående för att kunna läka eller stärka sitt förhållande. Parterapi fokuserar på att paret ska komma ur sina destruktiva mönster.


Emotionellt fokuserad parterapi

ParterapiEmotionellt fokuserad parterapi (ETP) är den vanligaste formen av parterapi i dag. Dock rekommenderas inte denna typ av parterapi om det förekommer våld i relationen eller om missbruk av exempelvis alkohol finns med.

Fokus på samspel

I en relation tar man för givet att man ska få vissa saker; närhet, kärlek, sex, omtanke, stöd trygghet, gensvar med mera. När en eller flera av dessa saker uteblir kan vissa reagera genom att känna sig ensamma, bli tystare och dra sig undan mer. Detta får dock motsatt effekt hos partnern som inte förstår vad det är som sker. För varje gång detta samspelsmönster upprepar sig, ju mer glider personerna ifrån varandra.

Skapa trygga känslomässiga band

Terapin fokuserar på parets samspel och hur de både parterna bidrar till detta samspel. Ingen har rätt eller fel, terapin fokuserar mer på hur paret har hamnat i detta mönster. Målet är att paret ska lära sig att se varandra och stötta varandra.

Otrohet

Om någon har varit otrogen är det svårt att läka relationen igen. Ibland behöver man professionell hjälp.

Det som är viktigt att tänka på för att återvinna relationen är att den som varit otrogen bör avsluta sin vid-sidan-av-relation omedelbart och ge konkreta bevis på detta. Den som har varit otrogen måste också vara ärlig och vara beredd på att sin partner vill få en ökad kontroll till dess att tilliten är tillbaka igen. Det kan dock vara svårt. Den som har varit otrogen måste jobba mycket hårt på detta och ibland krävs professionell hjälp.

Vid våld eller missbruk

Om det finns våld i relationen och du fruktar för din säkerhet eller för dina barns säkerhet ska du alltid först ringa till polisen.

Om våldet är under kontroll eller om det finns en missbruksproblematik så kan du förutom att söka till olika behandlingshem och vårdinstanser även få psykoterapi av någon som är specialiserad på detta (psykoterapeuter, psykologer). Detta kan ges både i enskilda samtal, parterapi eller familjeterapi.