Samtalsterapeut, psykoterapeut eller coach?

Det finns många olika samtalsterapeuter, därför kan det vara svårt att hitta och välja rätt. Det är viktigt att du också är uppmärksam på om personen har rätt utbildning och om det verkligen är en samtalsterapeut och inte en psykoterapeut du behöver.


Samtalsterapeuter

Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi kan innefatta olika terapiformer som innehåller samtal. Samtalsterapi ges till människor som är friska men som vill prata med någon eller som vill utvecklas på något sätt.

Samtalsterapeuter är certifierade, diplomerade, ackrediterade eller auktoriserade från en privat utbildning. De kan utöva individuell terapi, parterapi och familjeterapi.

Samtalsterapeut eller psykoterapeut?

Legitimerade psykoterapeuter eller legitimerade psykologer utövar psykoterapi. Psykoterapi bygger på vetenskap.

Psykoterapeuter har behörighet att hjälpa personer som har diagnostiserade sjukdomar exempelvis depression och ätstörningar.

Psykoterapi får du oftast genom vården och omfattas då av högkostnadsskyddet. Men du kan också söka psykoterapeuter privat om vill ha hjälp med något.

Samtalsterapi utövas av samtalsterapeuter och ges till redan friska människor men som vill/behöver prata med någon.

Det kan vara allt från personlig utveckling till att du har ett problem på jobbet och vill prata om det. Samtalsterapi får du betala för själv.

Verksamhet står inte heller under Socialstyrelsens tillstånd och ger ingen patientsäkerhet. Samtalsterapeuter har inte heller samma långa utbildning som psykoterapeuter har.

Samtalsterapeut eller coach?

Samtalsterapi jobbar mer på djupet och mer med den inre världen än coaching. Samtalsterapin kan innefatta mycket prat om barndomen och livshistoria medan coaching fokuserar på nuet, målsättningar och framtiden.

I samtalsterapin får du lära känna dig själv och i coachingen får du hjälp att uppfylla ett mål.

Hitta rätt samtalsterapeut

Om du inte har drabbats av en psykisk sjukdom utan bara vill prata med någon kan du vända dig till en samtalsterapeut.

Men om du exempelvis lider av depression, ångest, posttraumatisk stressyndrom, tvångssyndrom, borderline, psykos, ätstörning eller liknande ska du i stället vända dig till sjukvården och till en psykoterapeut.

Samtalsterapeuter finns inte i sjukvården, därför måste du själv hitta en samtalsterapeut. Det kan dock kännas som en djungel eftersom det finns så många.

Det är viktigt att veta att vem som helst kan kallas sig terapeut och bedriva terapi. Man behöver alltså inte ha en utbildning för att göra detta.

Se därför till att din samtalsterapeut är auktoriserad via RACS. Då kan du vara säker på att din samtalsterapeut har gått en samtalsterapi-utbildning och blivit godkänd.

RACS är en oberoende branschförmedling som finns för att kvalitetssäkra samtalsterapeuter.