Gruppterapi

Under gruppterapi får flera patienter tala med varandra och en behandlare om en gemensam problematik. Konstruktiva samtal om hur man hanterar sin livssituation kan ge en känsla av trygghet och igenkänning.


Hur fungerar gruppterapi?

Gruppterapi är en behandlingsform där flera personer tillsammans med en behandlare samtalar kring ett gemensamt problem. Det kan vara ett väldigt specifikt problem eller en större genre, exempelvis ätstörningar eller panikattacker.

Gruppen kan vara sammansatt flera personer av samma kön eller med jämn könsfördelning beroende på vad ämnet är och vad patienterna är bekväma med. Oftast består gruppen av omkring sex till åtta personer som inte känner varandra sedan tidigare.

Fördelar och nackdelar med gruppterapi

Gruppterapi kan vara en positiv upplevelse i bemärkelsen att man får träffa andra personer som kämpar med samma problem och höra hur de har hanterat liknande situationer. Det kan ge en känsla av trygghet, igenkänning och att man inte är ensam.

Jämfört med individuell terapi kan gruppterapi däremot kännas mindre koncentrerad eller fokuserad och man behöver tala mer allmänt om problematiken för att alla ska ha nytta av samtalet.

Tystnadsplikt

Inom psykoterapi och psykologiska behandlingar råder tystnadsplikt vilket betyder att behandlaren inte lämnar ut någon information om dig eller din behandling. Tystnadsplikt gäller även inom gruppterapi och man kommer överens i gruppen om att inte dela med sig av någonting man hör under gruppterapin.