Innovation & Forskning

Samtalsterapin måste granskas

Det finns många som blir lurade när de söker psykologisk hjälp. Vissa terapiformer bygger inte på någon forskning och vissa terapeuter är inte utbildade. Därför bör samtalsterapin granskas. Detta tycker GT:s ledarredaktion i en ledare.