Samtalsterapeuter

Samtalsterapeut, psykoterapeut eller coach?

faktaSkillnaderna på de olika terapeuterna – så vet du vem som är bäst för dig.

Samtalsterapi

Samtalsterapi

faktaSamtalsterapeuter bedriver olika terapiformer beroende på utbildning. Det är viktigt att veta att det finns många terapiformer som samtalsterapeuter använder sig av som inte baseras på forskning.

halla-hander-samtal

Parterapi

faktaMånga par kan behöva hjälp från någon utomstående för att kunna läka eller stärka sitt förhållande. Parterapi fokuserar på att paret ska komma ur sina destruktiva mönster.

självtest-335x520

Samtalsterapin måste granskas

faktaDet finns många som blir lurade när de söker psykologisk hjälp. Vissa terapiformer bygger inte på någon forskning och vissa terapeuter är inte utbildade. Detta tycker GT:s ledarredaktion.

Samtalsterapi

Vad är skillnaden mellan psykolog och psykiater?

Begreppen psykolog, psykiater och psykoterapeut kan vara förvirrande för den som söker vård. De olika titlarna beror på vilken utbildning de har inom psykologi.

man-nedstamd-telefonterapi

Kognitiv beteendeterapi, KBT

Kognitiv beteendeterapi är en form av terapi som bygger på att beteenden och reaktioner vid till exempel ångest är inlärda och därmed går att lära om. En utveckling av KBT är DBT som används för personer med självskadebeteende.

psykoanalys-psykatri

Psykoanalys och psykodynamisk terapi

Psykoanalys är en behandlingsform som kännetecknas och många känner igen genom att patienten ligger i en soffa utan ögonkontakt med behandlaren och utforskare sin barndom och undanträngda minnen för att bättre förstå sitt beteende i vuxen ålder.

flera-personer-samtal-grupp

Gruppterapi

Konstruktiva samtal i grupp, med personer som kämpar med liknande problem, kan ge en känsla av trygghet och igenkänning.

mindfulness-kvinna-kanot

Vad är mindfulness?

Mindfulnessträning handlar om att stanna upp och vara mer närvarande i stunden och används till exempel för att dämpa ångest, oro och nedstämdhet.